Prawo karne i wykroczeń

Zakaz prowadzenia pojazdów a warunkowe umorzenie postępowania

W związku z nagminnością zjawiska prowadzenia przez kierowców pojazdów w stanie nietrzeźwości, polski ustawodawca poza katalogiem kar w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, przewidział także środek karny polegający na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata Czytaj więcej…