Aktualności

Pierwsza kara pieniężna w Polsce za naruszenie RODO – prawie milion złotych

26 marca 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosiła, iż decyzją z 15 marca 2019 roku nałożyła pierwszą karę pieniężną w wysokości ponad 943 tys. zł za naruszenie przepisów RODO w postaci niedopełnienia obowiązku informacyjnego (https://uodo.gov.pl/pl/138/786). Kara za brak obowiązku informacyjnego Kara dotknęła podmiot, który przetwarzał dane ogólnodostępne m.in. Czytaj więcej…

Aktualności

Dokumentacja zgodna z RODO, czyli jaka?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO, przed 25.05.2018 r. GIODO) przypomina, że w związku z rozpoczęciem stosowania RODO oraz wejściem  w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, tracą moc wcześniejsze wymagania odnośnie dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Pojawia się zatem pytanie: dokumentacja zgodna z RODO, czyli jaka? A odpowiedź niestety Czytaj więcej…

Aktualności

RODO – ulgi dla mikroprzedsiębiorców

Długo oczekiwany projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych właśnie został skierowany do Komisji Prawniczej. Projekt zakłada pewne ulgi dla mikroprzedsiębiorców w zakresie stosowania przepisów RODO. Ulgi polegałaby na zmniejszeniu liczby obowiązków informacyjnych wynikających z RODO względem najmniejszych przedsiębiorców. Już na wstępnie należy jednak zaznaczyć, że po pierwsze – projektowane ulgi Czytaj więcej…

Aktualności

Zasada rozliczalności według RODO

Właściwe rozumienie zasady rozliczalności w procesach przetwarzania danych osobowych w firmie jest w zasadzie kluczowe dla zrozumienia istoty zmian, które wprowadzi RODO. O co chodzi w tej reformie? RODO całkowicie zmienia punkt ciężkości w całym systemie ochrony danych osobowych. Z systemu dotychczasowych obowiązków rejestracyjnych przechodzimy bowiem do systemu praktycznych rozwiązań i procedur. Czytaj więcej…

Aktualności

Umowa o podział do korzystania quoad usum a rozliczenie wydatków i nakładów na nieruchomość

Przy zniesieniu współwłasności pojawia się m.in. problem rozliczenia wydatków i nakładów między współwłaścicielami. Zasadę określa art. 207 k.c., zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Umowa o podział do Czytaj więcej…

Aktualności

Opłata legalizacyjna – umorzenie, raty, odroczenie

Osoby, które spotkały się w praktyce z postępowaniem legalizacyjnym w związku np. z budową, w tym przebudową lub rozbudową domu mieszkalnego dobrze wiedzą, że najbardziej dotkliwą karą za rozpoczęcie robót budowlanych bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę bądź bez zgłoszenia zamiaru budowy jest nałożenie przez organ nadzoru budowlanego obowiązku zapłaty Czytaj więcej…

Aktualności

Powództwo o opublikowanie sprostowania jest skierowane przeciwko redaktorowi naczelnemu a nie osobie fizycznej, która pełni tę funkcję

Powództwo o opublikowanie sprostowania, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), wytacza się przeciwko redaktorowi naczelnemu właściwego dziennika lub czasopisma, a nie przeciwko osobie fizycznej powołanej na to stanowisko. To teza uchwały Czytaj więcej…