Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa upadłościowego (w tym również upadłości konsumenckiej).

Pomagamy ocenić, czy istnieją przesłanki upadłości, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie gromadzenia dokumentów niezbędnych do skutecznego zainicjowania postępowania upadłościowego, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości podmiotów gospodarczych i konsumentów oraz zgłoszenia wierzytelności, sporządzamy wszystkie inne pisma niezbędne w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości jak również na etapie następującym po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.