Oferujemy doradztwo prawne związane z zagadnieniami ochrony dóbr osobistych w przekazach medialnych. Pomagamy naszym Klientom prawidłowo ocenić, czy doszło do naruszenia oraz doradzamy, jak realizować uprawnienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych w materiałach prasowych na etapie przedsądowym i sądowym.

Ponadto pomagamy w praktycznym stosowaniu instrumentów przewidzianych w przepisach prawa prasowego takich jak np. sprostowanie nieprawdziwej lub nieścisłej informacji w materiale prasowym. Świadczymy usługi prawne w zakresie wytaczania powództw o sprostowanie oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o sprostowanie materiału prasowego.

W zakresie naszej praktyki znajduje się także opiniowanie i sporządzanie umów z dziedziny mediów i reklamy.