Świadczymy pomoc prawną Klientom w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej
z wykonywaniem wolnych zawodów i przynależnością do samorządu zawodowego m.in.:

  • lekarzy, architektów, rzeczoznawców majątkowych, doradców podatkowych, notariuszy oraz innych zawodów zaufania publicznego

Podejmujemy się także obrony osób przynależących do służb mundurowych w zakresie ich odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej m.in.

  • policjanci, strażnicy miejscy, strażacy i in.