Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach jak również organizacjach i instytucjach publicznych. Nasza pasja w tej dziedzinie jest wpierana przez wieloletnią praktykę i doświadczenie oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zakresu posiadanej wiedzy.

W obszarze ochrony danych osobowych przedsiębiorcom oraz instytucjom Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną obejmującą m.in.:

 • przeprowadzenie analizy (audytu) zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami (w tym RODO) w celu identyfikacji obszarów i zakresu przetwarzania danych osobowych w firmie lub organizacji;
 • wsparcie prawne przy przeprowadzaniu audytów systemów teleinformatycznych;
 • wsparcie przy przeprowadzaniu czynności wdrożeniowych, w tym w szczególności sporządzanie niezbędnej dokumentacji wewnątrzorganizacyjnej (regulaminy, polityki, instrukcje, procedury, rejestry, umowy, klauzule, oświadczenia itp.), regulującej zasady przetwarzania danych w firmie, oraz dostosowanie do aktualnych przepisów prawa dokumentacji już istniejącej;
 • wsparcie prawne i organizacyjne przy wdrażaniu rozwiązań inkorporowanych w regulaminach, politykach, instrukcjach itp.;
 • doradztwo prawe przy organizacji procesu obsługi praw i żądań jednostki w ramach przedsiębiorstwa lub organizacji;
 • analizę obszarów, w których dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • weryfikację stosowanych w firmie lub organizacji praktyk związanych z obiegiem informacji;
 • wsparcie prawne przy opracowywaniu wszystkich wymaganych przez RODO procedur związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych w organizacji i przedsiębiorstwie;
 • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu analizy ryzyka w przedsiębiorstwie i organizacji oraz ocenie skutków dla ochrony danych osobowych;
 • wsparcie organizacyjne i prawne procesu zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych;
 • świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych bądź konsultanta osoby, która w ramach przedsiębiorstwa lub organizacji pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych;
 • reprezentację przedsiębiorców oraz organizacji w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) jak również w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla indywidualnych przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz pracowników.