Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz prawie inwestycji budowlanych. W  tych dziedzinach doradzamy we wszelkich aspektach prawnych związanych z transakcjami i projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości. Ponadto prowadzimy liczne postępowania administracyjne i sądowe, w których reprezentujemy interesy naszych Klientów m.in. w zakresie:

 • praw i roszczeń odnośnie nabycia własności (w tym sprawy o stwierdzenie zasiedzenia);
 • rozgraniczenia nieruchomości;
 • zarządzania nieruchomością wspólną (w tym także w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych);
 • zniesienia współwłasności;
 • rozliczania nakładów na nieruchomość;
 • dochodzenia roszczeń za wady prawne i fizyczne nieruchomości;
 • dochodzenia roszczeń przy przekroczeniu granic nieruchomości podczas budowy;
 • legalizacji samowoli budowlanych;
 • postępowań o umorzenie, rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej;
 • praw eksmisyjnych;
 • ustanawiania i znoszenia służebności (w tym służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej itp.);
 • dochodzenia należności przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • dochodzenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia;
 • zwrotu bonifikaty;
 • zmiany sposobu użytkowania nieruchomości;
 • uregulowania stosunków wodnych na nieruchomości;
 • naruszenia posiadania;
 • dostępu nieruchomości do drogi publicznej;
 • ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomościach.

Ponadto Kancelaria:        

 • przeprowadza badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • opiniuje i sporządza umowy dotyczące obrotu nieruchomościami (umowy deweloperskie, umowy sprzedaży, umowy najmu, dzierżawy itp.);
 • prowadzi postępowania wieczystoksięgowe;
 • prowadzi postępowania o dział spadków,  w skład których wchodzą nieruchomości;
 • prowadzi sprawy reprywatyzacyjne dotyczące gruntów warszawskich, przejętych na podstawie tzw. „dekretu Bieruta”;
 • doradza przy transakcjach dotyczących nieruchomości w kontekście wymagań stawianych przez przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • doradza w dziedzinie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.